Κρήτη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κάλλιστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κάλλις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κάλλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλιόπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίδρομος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλάτυχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξένων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενόφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενότιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φροντῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φουλβία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φοῖνιξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φοίβη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλωτέρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλουμενός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλουμένη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Κρήτη