Ξενότιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσενότιμος (5ος αι. π.Χ., Βοιωτία, Αθήνα), Ξενότειμος (1ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 230-210 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.78 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 870.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
103