Ξενόφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσενόφιλος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ξενοφίλιος; (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  317 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.16.6· Κούρτιος 5.2.16· Διόδωρος 19.17.3, 18.1, 48.6 (RE (3)· Berve 578) (2) Μακεδονία < Ελευσίνα π. 238 π.Χ., IG II2.1299.103 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) 4ος αι. π.Χ., Διογένης Λαέρτιος 8.16.1, 8.46.3 κ.α. (RE (6)· Wehrli, 1944-1959, 2ος τόμ., απόσπ. 18)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
82