Κάλλις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κάλλιδος (γεν.: 1ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 78 π.Χ., BGU 1736, 8· PBingen 48.9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22