Φουλβία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 581 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., AE 1948-9, Χρον. σ. 36 αρ. 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: