Καλλικράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλλικράτε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Εύβοια, Βοιωτία / 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Καλλικράτευς (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία), Καλλικράτεος (γεν., 3ος αι. π.Χ., Ιωνία), Καλικράτης (3ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή / ελλην.-αυτοκρ. περ., Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αμοργός), Καλλεικράτης (αυτοκρ. περ., Πύδνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 4ος/3ος αι. π.Χ., PP 14606· πρβ. RE Supplbd. 4 (7d) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 60.5 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα*) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 28 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 26 μ.Χ., ή 142 μ.Χ., SEG XXXIV 637 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα;) ελλην. περ.;, Δήμιτσας 1896, αρ. 684  (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.588 (7) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.251.10 (8) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 53 αρ. 107 (9) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) ελλην. περ., Μελετήματα Λαούρδα, σ. 111 αρ. 2 (10) αυτοκρ. περ., SEG XLVII 907 (11) Μακεδονία; < Αθήνα 182 π.Χ., IG II2.2314.3.7 (12) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) ;352 π.Χ., TAPA 65 (1934), 128αρ. 4.3· SEG XXXVIII 637.6· XLVI 804.2 (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 360 π.Χ., IG IV.1.2.94b.12     

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
683