Κρήτη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Φιλοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόδημος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλέταιρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλάργυρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλάγαθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φείδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φαῦστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φαρίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φάλαρις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φαίνιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τερτία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τερεντία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τελεσφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ταῦρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰωάννης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱππίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Κρήτη