Κρήτη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λυσίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσανίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνάσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλύμπιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀκταβία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥοῦφος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥόδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥόδα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥηγῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥάδις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίδαμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκολέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λύγδαμις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκρήτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Κρήτη