Κάσος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἄρτεμις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο, Θεωνύμιο
Ἀριστόκλεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντίλοχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἄλεξις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρωτογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὔδημος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπιγένεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίδαμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρίτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλοπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τιμοκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱπποκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰόλλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡράκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡρακλείδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δωρόθεος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Κάσος