Ἐπιγένεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπιγένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἐπιγένες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), hεπιγένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἐπιγένευς (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία) 

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.286

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6