Τιμοκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τιμοκράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Εύβοια / 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία, Θεσσαλία), Τειμοκράτης (2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα / 1ος αι. π.Χ., Λυδία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ.-3ος αι. μ.Χ., Θάσος, Κυρηναϊκή, Αθήνα, Κιμμερικός, Βόσπορος, Βιθυνία, 1)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.31 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) μετά το 346 π.Χ., Syll3 267A.1 (3-4) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.7, 50 & 580.8, 50 (5) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 112 αρ. 2.14 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια) ελλην. περ., Robert, OMS 2ος τόμ., 1296-1297 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
530