Ἀριστόκλεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστόκλεα (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 2ος αι. π.Χ., Ίμβρος / ελλην.-αυτοκρ. περ., Ρόδος / 1ος αι. π.Χ., Ήπειρος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Ἀριστόκληα (ελλην. περ., Πιερία-Γαληψός / αυτοκρ. περ., Κύπρος, / 1ος αι. μ.Χ., 1ος/2ος αι. μ.Χ., Αθήνα ), Ἀρισστόκλεια (3ος/2ος αι. π.Χ., Μεγαρίδα / 2ος αι. π.Χ., Δελφοί), Ἀρισστόκλεα (1ος αι. π.Χ., Τρωάδα), Ἀρειστόκλεα (1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Γαληψός) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 914 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., SEG III 496 & XXIX 592

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
73