Ἄλεξις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄλεχσις (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀλέξεως; (γεν., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλονίκη), Ἀλεξίειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Alexsis (1ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 329 (2) π. 190 μ.Χ., ILeukopetra 53.1 (3) Μακεδονία (Δερριοπός-Στύβερρα) π. 41-48 π.Χ., IG X.2.2.323.29 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 266 π.Χ., IG XII.9.1187.38 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος αι. π.Χ., AMNG III (2) 29· AR 1981-1982, 38 κ.ε. (6) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 870.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
109