Εὔδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔδε̄μος (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Κολοφών 311-306 π.Χ., Maier, Mauerbauinschr. 69II.149  (2) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.2 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 45 αρ. 9.3 (= SEG XLI 563· πρβ. XLIV 504) (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) ;222-221 π.Χ., SEG XLVIII 812 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.930 & BCH 99 (1975), 182 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921),  18III, 72 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) 4ος αι. π.Χ., SEG XV 241.2 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος αι. π.Χ., Milet I (3) 63.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
245