Κρίτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κρίτο̄ν (6ος αι. π.Χ, Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Εύβοια, Βοιωτία, Αθήνα), Crito (3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Κρείτων (3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 31.3 (2) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 306 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. π.Χ., SEG XLV 775 (= Pilhofer 629) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.5, 12 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Ωραιόκαστρο) 5ος-4ος αι. π.Χ., SEG XLIX 750 (6) Μακεδονία (Πιερία) ;2ος αι. μ.Χ., FGrH 277 (= RE (5)· Σούδα Κ 2453) (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) μετά το 316 π.Χ., IG IV.12.94b.42 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
234