Λυσίδαμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυσιδάμιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσπιές)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 110 αρ. 1a.8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33