Ἱπποκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιποκλε̄̂ς (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος), hιποκλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αμοργός, Αθήνα), Ἱπποκλέης (4ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 37.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48