Ἄρτεμις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Θεωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄρτεμεις (3ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ., Άνδρος, Λυδία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Μυσία / αυτοκρ. περ., Κύπρος, Θεσσαλία, Μυσία / 1ος αι. μ.Χ., Κύπρος / 2ος, 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Artemis (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀρτέμει (δοτ., αυτοκρ. περ., Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Ἀρτεμεῖ  (γεν., αυτοκρ. περ., Ιωνία), Ἀρτέμινι (δοτ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-σημ. Τερπνή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 810 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 355 (3) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 613.5 (4-5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Νίκαια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.45 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.891 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 180 μ.Χ., SEG XLVIII 808 (8) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημ. (αρχείο Παπάζογλου) (9) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) IGB IV 2297   

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
122