Ἀντίλοχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιλόχειος (3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 221 π.Χ., SB 13841.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
79