Ἰόλλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰόλλα (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Φώκαια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16A.18 (2) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16 A.21 (3) 122 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.9 (4) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 1ος αι. π.Χ.,  EAM 6, 4 και πίν. 3 (5) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες;) ελλην. περ., SEG XLVIII 805.3 (6) Μακεδονία (Εορδαία-Κορμεστές) 2ος αι. π.Χ., EAM 88 (7) αρχές 2ου αι. π.Χ., IG  X.2.1.27.5 (8-9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 2ου αι. π.Χ., IG  X.2.1.27.5  (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos, 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.11 (11) Μακεδονία; 3ος/2ος αι. π.Χ., Hatzopoulos & Loukopoulou 1992, 40 αρ. A1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
49