Σώσανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄́σανδρος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σωσάνδριος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Sosander (αυτοκρ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον)  2ος αι. μ.Χ.,  Klio 52 (1970), 52 αρ. 3 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 300 π.Χ., IG II2.1263.5, 21, 41 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 746.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
225