Κιμμερικός Βόσπορος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λύσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαοδίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐάλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλέρις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρόντης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρθαγόρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οἰνάνθη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥώμη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥοῦφος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥοιμητάλκης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥόδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσιμάχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυσικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λιμναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάμπων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Κιμμερικός Βόσπορος