Λύσανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυσάνδρειος (πατρων. επίθ., ελλην. περ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 193 αρ. 14 (= Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971, 144 αρ. 248) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61.8 (= SEG XLVI 715) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos, 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.2 (4) 323 π.Χ., SEG XXXVI 331 B.20 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Μίλητος 226 π.Χ., Milet I.3.41III.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
198