Οἰνάνθη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Οἰνάνθε̄ (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 613 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28