Λύκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λύκειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Λίκος (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή), Lucus (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Lycus (2ος αι. μ.Χ., Δίον), Lucos (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., RE (52) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 80-30 π.Χ.,  BGU 1733.4, 17 (3) Μακεδονία (Βισαλτία-Σιτοχώρι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 524 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 257· 288 (5-6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.9, 10 (7) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.9 (8) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.15 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 508  (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 128 μ.Χ., SEG XII 342.4 (11) 256 μ.Χ., Αθηνά 12 (1900), 72 αρ. 6.4-5 (12) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος αι. μ.Χ., JDAI 84 (1969), 152 αρ. R14 (13-14) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 793.3, 16· 22 (15) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.75 (16) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.47 (17) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος αι. μ.Χ., EAM 49a (18) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κέντρο) 3ος αι. μ.Χ., EAM 60d (19) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.6  (20-21) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1023.2· 5 (= CIL III 10500) (22) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.244I.11· 461.11· 484.9· 608.1· 609.3 (23) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.244II.6 (24-25) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.561.2, 3 (26) 4ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.551 (= Feissel 1983, 116) (27) 4ος αι. μ.Χ., BCH 79 (1955), 272 (28) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.818 (29) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.15 (30) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 56 αρ. 113 (31) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., Klio 52 (1970), 54 αρ. 5 (= SEG XLVIII 882) (32) 132 μ.Χ., IG 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
340