Οὐάλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βάλης (αυτοκρ. περ., Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία, Τρωάδα), Οὐάλεντα (αιτ., 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.1 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262III.9 (3) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVI 826 (4) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 325 μ.Χ., SEG XLIV 561 (5) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.242 (6) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.266 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
60