Λεύκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λεύϟ̣ο̄ν (6ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Λεύκο̄ν (τέλη 6ου αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Σικελία), Λευκώνιος (πατρων. επίθ.,  3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143A.5  (2-3) 192 μ.Χ., ILeukopetra 32.1 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.23 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41