Λαοδίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Λαοδίκα (3ος/2ος αι. π.Χ., Πόντος), Laodice (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., RE (12) (2) Μακεδονία π. 285-235 π.Χ., RE (13)  (3) Μακεδονία μέσα 3ου αι. π.Χ., RE (14)  (4) Μακεδονία μέσα 3ου αι. π.Χ., RE (15) (5) Μακεδονία 3ος/2ος αι. π.Χ., OGIS 771.31 (RE (18))  (6) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., OGIS 251.[2], 252 (RE (19)) (7) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., IG XI.4.1074· ZPE 131 (2000), 106-108· SEG L 652 (RE (20)) (8) Μακεδονία 153 π.Χ., RE (23) (9) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., FGrH 260 F 32.20 (10) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., RE (24) (11) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., RE (25)  (12) Μακεδονία 2ος/1ος αι. π.Χ., RE (26) (13) Μακεδονία < Αίγυπτος 31 π.Χ.-14 μ.Χ.,  BGU 1059.3, 5, 11, 18 (14) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Μαυροπηγή) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 119 (πρβ. SEG XLI 578a) (15) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) μέσα 4ου αι. π.Χ., Ιουστίνος 15.4.3-6· Στέφανος Βυζάντιος s.v. Λαοδίκεια· Στράβων 16.2.4 (RE (11)· Berve 463)  (16) 4ος αι. π.Χ., Ευστάθιος 916

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
65