Ὀρόντης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα) 4ος αι. π.Χ.,  Αρριανός, Ανάβ. 1.14.2· Ινδικά 18.5· FGrH 139 F 50.4· 156 F 1.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16