Ὀρθαγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀρθαγόραιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 816.1 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 629.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
52