Ῥώμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Rome (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 168 μ.Χ., SEG XII 345 (=  127) (2) Μακεδονία(Πιερία-Δίον) 3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 44· Klio 52 (1970), 53 αρ. 4· πρβ. SEG XLIV 526

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9