Λυσιμάχη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 20.4 (2) ΕΚΜ 1, Βέροια 259 (3) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 78.9 (4) 229 μ.Χ., ILeukopetra 73.1 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχναι) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XII 351 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 768 (7) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.256 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39