Λάμπων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λάμπο̄ν (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Λάνπος (5ος/4ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος αι. π.Χ., Austin & Bastianini 2002, σ. 95 αρ. 5 (πρβ. ZPE 140 (2002), 297-300) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
67