Ῥοιμητάλκης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥυμητάλκης (1ος αι. μ.Χ., Καλίνδοια / 2ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ῥυμετάλκης (2ος αι. μ.Χ., Ελίμεια / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  (Ελίμεια) 2ος αι. μ.Χ., EAM 10 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Άνω Βεύη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 164  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.15

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18