Ἐπιγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπιγένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἐπιγένες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), hεπιγένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἐπιγένευς (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;179 π.Χ., PFreib 36/37.12-13 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 23.2  (3) 232-234 μ.Χ., ILeukopetra 80.3, 81.13, 82.7, 84.18 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.7 (5) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.47 (6) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.81 (7) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326. 80 (8) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.17-18 (9) 121 μ.Χ., IG X.2.2.328.11 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 242 π.Χ., SEG XII 373.33 (11) π. 200-170 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ.,  87 αρ. 65.2 (= SEG XLVI 720) (12) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 248.4  (13) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 620 (= Pilhofer 246) (14) Μακεδονία (Λυγκηστίδα;) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 156 (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.3 (16) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.286 (17) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.3369.22 (18) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις;) 3ος/4ος αι. μ.Χ., ZA 23 (1973), 150 αρ. 4 (19) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.2.159.8 (20) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.203  (21) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XLIX 703 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
282