Ἐπιγόνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Epigone (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι./ μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Μυγδονία, Κασσανδρεία/ 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 332  (2) 187 μ.Χ., ILeukopetra 20.10  (3)  3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 230.1 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 205 αρ. 5  (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ.,  ΑΔ 42 (1987) Χρον. 443 (= Pilhofer 156)  (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 2003, 318 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.455.13 = GVI 318  (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.459B (= Feissel 1983, 114) (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.814.4 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Πέρδυλος) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 581 (11) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Sp. 75 (1933), 17 αρ. 31.1 (12) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.295 (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσανδρεία) 1ος-2ος αι. μ.Χ., TAPA 62 (1931), 54 αρ. 6 & 69 (1938) , 67 σημ. 49 (= BCH 103 (1979), 306 αρ. 50 (= ILGR 226) (14) Μακεδονία; 3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 38 (1983) Χρον. 411

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43