Νικομήδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικομε̄́δε̄ς (;5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Νεικομήδης (αβέβ. χρον., Κάρυστος / 2ος αι. π.Χ., Λυδία / 2ος/1ος αι. π.Χ., Ζάκυνθος /1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Βιθυνία και συχνότατα στο εξής),  Nicomedes (1ος αι. π.Χ., Αιολίδα /1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα του 3ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 108.6, 10 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.15  (4) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.201.3 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος αι. π.Χ., FGrH 772 (RE (10))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
188