Εὔβουλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔβολος (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα) Εὔβο̄λος (4ος αι. π.Χ., Θράκη), Εὔπουλος (3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 231 π.Χ., SB 9258.5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.9 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 245 μ.Χ., Tataki 1988, αρ. 282 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 34 αρ. ΠΑΡ17-18 (= SEG L 613) (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 149 αρ. 59, 16 (= Pilhofer 602· SEG L 618· πρβ. BE 1944, αρ. 129) (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Αίνεια) 360 π.Χ.,  IG IV.12.94b.10 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.252.5 (8) Μακεδονία (Πελαγονία) 81 μ.Χ., IG X.2.2.276 (9) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.277 (10) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Παντερμαλής 1997, 48 (11) Μακεδονία; < Αίγυπτος 72 π.Χ., BGU 1738.13 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
287