Νάνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νᾶνα (Κάτω Ιταλία, Ιλλυρία), Nana (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.16 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.96 (3) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.256 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.265

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46