Εὔφημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔφεμος (6ος αι. π.Χ., Εύβοια), Εὔφε̄μος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Eupemus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Euphemus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Δαλματία / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Eufemus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Εὔφιμος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αμφίπολη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., Tataki 1998, 154 αρ. 44 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 723  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 644 & Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 58 (4) Μακεδονία (Πελαγονία) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.253 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
123