Κρατεύας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 399 π.Χ., Αριστοτέλης, Πολιτικά 1311b.8· Πλούταρχος, Ηθικά 768 F· Διόδωρος 14.37.6 (2) Μακεδονία 326 π.Χ., Syll3 302.7, 11 (= Chiron 33 (2003), 420· Berve 447) (3) Μακεδονία 316 π.Χ., Διόδωρος 19.50.7· 51.1 (RE (1)) (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 222 π.Χ., PEnt 75, 1 και verso (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 184 π.Χ., PHeid VIII 414.[2], [44];, 48 (= La'da 2002, E1530) (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 163 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 207 (8) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομεναί) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 6.28.4· Ινδ. 18.5 (9) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια) 181 π.Χ., EAM 87.17 (10) Μακεδονία (Εορδαία-Ρυάκι) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 121 (11) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaise) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.232  (12) Μακεδονία (Πελαγονία); 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.186.2 (13) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 119 αρ. 5.2, 8   

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22