Νικολαΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικολαΐς (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Βέροια / 3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 170 μ.Χ. ILeukopetra 3.4 (2) 3ος αι. μ.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 122.4 (3) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.266 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13