Νεανίσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεανείσκος (Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., αδημοσ.,  (ανασκ. Στόβων) inv. I-87-3 (πρβ. Arheološki Vestnik 41 (1990), 579) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: