Ἐπιθύμητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αρχές 3ου αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 16 αρ. 3.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12