Ἐπίκτησις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Epictesis (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία), Ἐβίκτησις (αυτοκρ. περ., Πάρος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Θήρα), Ἐπίκτεσις (αυτοκρ. περ., Κέρκυρα), Ἐπείκτησις (2ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.704 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.903 (3) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 242 αρ. 644.2 (4) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.214

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
132