Ἐπικτᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπεικτᾶς (2ος αι. μ.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αρχές 3ου αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 20 αρ. 14. 147 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον;) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Spiliopoulou-Donderer 2002, 199 αρ. D17

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43