Ἐλπιδία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Elpidia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) πριν το 216 μ.Χ., SEG XXXIII 533.3 (= XXXVII 591)  (2) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 280 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12