Ἑρμιόνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Hermiona (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Hermione (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιλλυρία, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία), Ἑρμιώνη (1ος αι. μ.Χ., Σύμη/ 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἑρμιόνι (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἑρμηόνη (3ος αι. μ.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 239 μ.Χ., ILeukopetra 90.10 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 1ος αι. π.Χ., SEG XLIX 841 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 237 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 361 (5) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 236.1 (6) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 405.9 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 388.8 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 589 (9) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.89 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 120 μ.Χ., IG X.2.1.525 (11) 154 μ.Χ., IG X.2.1.526.4 (12) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.415 (13) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.818 (14) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) ;αρχές 2ου αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλη 6 αρ.6 (15) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 78 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
107