Ἔραστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Erastus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θεσσαλονίκη, Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.386 (δις) (2) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl.στήλη 9 αρ. 12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
40