Ἐπίκτητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπίκτε̄τος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Epictetus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη, Έδεσσα / 3ος αι. μ.Χ., Στόβοι), Ἐβίκτητος (αυτοκρ. περ., Θήρα), Aepictetus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.14 (2) 181 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 49.34 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα*) μέσα 2ου αι. μ.Χ., CIL III 7316 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 49) (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) μέσα 3ου αι. μ.Χ., SEG XXXV 726 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1041.5 (= XII.8.581A) (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.505.4  (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.544.6 (πρβ. BCH 98 (1974), 549) (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 642 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.722 (10-11) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι*) αρχές 3ου αι. μ.Χ., Šašel, IL 1248 (12) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 170

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
379